Kävely

Kävely on ihmisen luontaisin tapa liikkua – ja siksi myös helpoin. Eikä kävelyä pidä väheksyä liikuntamuotona, sillä se hyödyttää terveyttä vastaavasti kuin juoksu. Kävellessä lihakset, keuhkot, sydän ja verenkiertoelimistö joutuvat tekemään töitä. Kävely on parasta peruskunnon ylläpitoa, mutta kunnon saa myös kohoamaan kävelemällä. Kun päivän aikana kerää askelia työmatkalla, ruokatunnilla ja kauppareissulla, saavuttaa päivän liikuntatavoitteesta ison osan.

Etenkin luonnossa kävely rentouttaa, kohentaa mielialaa, edistää keskittymiskykyä ja luovuutta sekä auttaa palautumaan stressistä. Jopa kasvolihasten jännityksen on mitattu vähenevän luonnossa oleskellessa. Sveitsiläisen tutkimuksen mukaan koettu stressi voi huveta metsässä jopa 87 %.

Luonnossa mieli irtautuu kielteisistä ajatuskehistä, mutta myönteiset ajatukset ja tunteet lisääntyvät. Brittitutkimuksen mukaan todennäköisyys sairastua lievään mielenterveyden sairauteen on 50 % pienempi niillä, jotka liikkuvat luonnossa vähintään kerran viikossa.

Jo 15 minuutin oleskelu luonnossa tukee palautumista. Esimerkiksi pistäytyminen puistossa ruokatunnilla antaa uutta puhtia työpäivään. Osa viherympäristön hyvinvointihyödyistä selittyy suoraan puhtaan runsashappisen ilman vaikutuksilla elintoimintoihin. Sydämensyke ja verenpaine laskevat terveyttä hyödyttävästi, kun viettää luonnossa vähintään ½ tuntia 2-3 kertaa viikossa. Luontokontakti myös rikastuttaa ihmisen mikrobikantaa.

Metsään kannattaa siis suunnata aina kun mahdollista. Liikkumisen luonnossa saattaa kokea kevyemmäksi kuin muussa ympäristössä.

Lähteenä muun muassa Aivoterveys 1/2020 ja Uniikki 1/2020.